Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ερωτήματα σχετικά με προληπτικά μέτρα για τον covid-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ερωτήματα σχετικά με προληπτικά μέτρα για τον covid-19

Τις τελευταίες ημέρες δέχομαι εκ νέου πολλά ερωτήματα σχετικά με μέτρα που επιθυμούν να λάβουν διάφοροι οργανισμοί, για πρόληψη της εξάπλωσης του covid-19. Παρόλο που, για πολλά από τα μέτρα αυτά, είχα εκδώσει και παλαιοτέρα σχετικές Ανακοινώσεις, θεωρώ χρήσιμο να επαναλάβω τα κάτωθι:

Όπως είχα αναφέρει και στην Ανακοίνωσή μου ημερομηνίας 24/04/2020, η χρήση θερμοκαμερών και/ ή συστημάτων θερμομέτρησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει νομική βάση με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και εφόσον πληρούνται οι Αρχές του Περιορισμού του Σκοπού και της Ελαχιστοποίησης των Δεδομένων που καθιερώνει ο ΓΚΠΔ. Τα ίδια ισχύουν και για λήψη της θερμοκρασίας λ.χ. κατά την είσοδο πελατών σε καταστήματα ή υπαλλήλων στους χώρους εργασίας τους.

Όσον αφορά στην διενέργεια διαγνωστικών τεστ covid-19 σε υπαλλήλους, υπενθυμίζεται ότι, υπάρχουν σχετικά Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβληθούν σε τεστ. Στην απουσία τέτοιων Διαταγμάτων, ο εργοδότης δεν μπορεί να αναγκάσει τους υπάλληλους να υποβληθούν σε τέτοια τεστ, ούτε να τους εξαναγκάσει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Υπενθυμίζεται ότι, στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, η συγκατάθεση των υπαλλήλων δεν αποτελεί ελεύθερη έκφραση βούλησης και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη.

Σε περίπτωση που υπάλληλος έχει υποβληθεί σε τεστ, το κλινικό εργαστήριο υποχρεούται να κοινοποιήσει το αποτέλεσμα στον παραπέμποντα ιατρό και στην Μονάδα Επιδημιολογικής Παρακολούθησης. Σε καμία περίπτωση δικαιολογείται να κοινοποιήσει το αποτέλεσμα στον εργοδότη. Η ενημέρωση του εργοδότη πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον υπάλληλο. Θετικά αποτελέσματα γνωστοποιούνται σε ασθενείς, μόνο από τους ιατρούς τους.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

05 Αυγούστου 2020


Σχετικά θέματα
Back To Top