Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Δημοσίευση υπερβολικών δεδομένων στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»


Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από την Χ αναφορικά με δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ», που έφερε ως κύριο τίτλο «Αγωγή εναντίον του Η» συνοδευόμενο από ένα δεύτερο άρθρο με τίτλο «Εκτεθειμένοι και μεγαλοδικηγόροι» μαζί με τη φωτογραφία των θυροτηλεφώνων των ενοίκων της πολυκατοικίας, στην οποία φαίνονται καθαρά τα ονόματα τους, μεταξύ των οποίων ήταν και αυτό της παραπονούμενης. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο η πολυκατοικία ήταν μια από τις πολυκατοικίες που κτίστηκαν σε υποθηκευμένο ακίνητο του Η.

Με επιστολή της η Επίτροπος έθεσε υπόψη της εφημερίδας τους ισχυρισμούς της παραπονούμενης, την περιγραφή του εν λόγω δημοσιεύματος, καθώς, επίσης, περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα:

§ Ο σκοπός για τον οποίο ένας δημοσιογράφος συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί πληροφορίες είναι για πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με όσα συμβαίνουν και αφορούν την επικαιρότητα. Η δημοσιοποίηση δεδομένων που αφορούν δημόσια πρόσωπα δεν ελέγχεται στο βαθμό που ελέγχεται η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ατόμων που δεν είναι δημόσια πρόσωπα (ευρέως γνωστά πρόσωπα στο κοινό τα οποία έχουν ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, καλλιτεχνική ή πολιτική ζωή του τόπου).

§ Ο αρθρογράφος της εφημερίδας είχε ενδεχομένως πρόθεση να ενημερώσει την κοινή γνώμη σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του Η, καθώς επίσης και τη δικαστική διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα σχετικά με αυτές. Η δημοσιοποίηση όμως των ονομάτων των ιδιοκτητών/ ενοίκων της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και της παραπονούμενης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο, φαίνεται ότι, εκ πρώτης όψεως, παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου 138(Ι)/2001, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας.

Με επιστολή του ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας ενημέρωσε την Επίτροπο ότι η προσέγγιση της εφημερίδας, αλλά και του συντάκτη του άρθρου, έγινε καλόπιστα με γνώμονα την ενημέρωση του κοινού για ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και μεγάλης σοβαρότητας. Η φωτογραφία και η αναφορά στα ονόματα όλων των ενοίκων και όχι μόνο της παραπονούμενης δεν στόχευε στο να εκθέσει τα άτομα αυτά, αλλά να τονίσει τη σοβαρότητα του θέματος και να τραβήξει την προσοχή του κοινού/ υποψηφίων αγοραστών αλλά και των αρχών στο θέμα.

Σημείωσε παράλληλα ότι δεν είχε παραπονεθεί άλλο άτομο από εκείνα των οποίων τα ονόματα είχαν δημοσιευθεί στο άρθρο, ότι η παραπονούμενη ήταν και είναι δημόσιο πρόσωπο, ότι κανένα από τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο, περιλαμβανομένης της παραπονούμενης, δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά και ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε προηγούμενο / καταδίκη της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» δυνάμει του Νόμου.

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω η Επίτροπος επέβαλε στην Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €800. Κατά την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής έλαβε υπόψη όσα ο αρχισυντάκτης της Εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» ανέφερε στην επιστολή του, το δικαίωμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουν τη κοινή γνώμη για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, αλλά και την υποχρέωση τους να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών, καθώς και το γεγονός ότι το δημοσίευμα περιείχε πληροφορίες που δεν ήταν απαραίτητες για την ενημέρωση του κοινού για την υπόθεση.
Απόφαση

«Στις 6 Ιουνίου 2008 υποβλήθηκε στο Γραφείο μας γραπτό παράπονο από την Χ αναφορικά με δημοσίευμα της Εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ (το οποίο επισύναψε στην επιστολή της), ημερομηνίας … 2008, στη σελίδα .., το οποίο έφερε την υπογραφή του Ψ.

2. Στο δημοσίευμα που έφερε ως κύριο τίτλο «Αγωγή εναντίον Η» περιλαμβανόταν ένα συνοδεύον άρθρο που έφερε τον τίτλο «Εκτεθειμένοι και …» με τη φωτογραφία των θυροτηλεφώνων των ενοίκων της πολυκατοικίας στην οποία φαίνονται καθαρά τα ονόματά τους, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό της παραπονούμενης. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο η πολυκατοικία, φωτογραφία της οποίας περιλαμβάνεται στο άρθρο, είναι μία από τις πολυκατοικίες που κτίστηκαν σε υποθηκευμένο ακίνητο του κ. Η.

3. Στο εν λόγω δημοσίευμα γίνεται αποκάλυψη/δημοσίευση προσωπικών δεδομένων των ενοίκων της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και αυτών της παραπονούμενης, μέσω ενός συνδυασμού πληροφοριών τέτοιων όπως αναφορά στα ονοματεπώνυμα τους, την ιδιότητά τους, φωτογραφία θυροτηλεφώνων με τα ονόματα των ενοίκων της πολυκατοικίας, φωτογραφία της πρόσοψης της πολυκατοικίας, μέρος της οποίας αποτελεί η ιδιωτική κατοικία της παραπονούμενης και των άλλων ενοίκων, και πληροφορίες που αφορούν την αγορά της ιδιωτικής κατοικίας της παραπονούμενης και των άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας.

4. Η παραπονούμενη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δεν ενημερώθηκε σχετικά με την επικείμενη δημοσίευση και ούτε έδωσε την άδειά της για αυτήν.

5. Με επιστολή του Γραφείου μας, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2008, τέθηκαν υπόψη της εφημερίδας οι ισχυρισμοί της παραπονούμενης, η περιγραφή του εν λόγω δημοσιεύματος, καθώς, επίσης, περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα:

5.1 Ο σκοπός για τον οποίο ένας δημοσιογράφος συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί πληροφορίες είναι για πληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με όσα συμβαίνουν και αφορούν την επικαιρότητα.

5.2 Η δημοσιοποίηση δεδομένων που αφορούν δημόσια πρόσωπα δεν ελέγχεται στο βαθμό που ελέγχεται η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων προσώπων που δεν είναι δημόσια πρόσωπα (ευρέως γνωστά πρόσωπα στο κοινό τα οποία έχουν ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική, καλλιτεχνική ή πολιτική ζωή του τόπου).

5.3 Ο πιο πάνω αρθρογράφος, όπως προκύπτει από το άρθρο του στην εφημερίδα, ήθελε και/ή είχε πρόθεση να ενημερώσει την κοινή γνώμη σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Η, καθώς, επίσης, και τη δικαστική διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα σχετικά με αυτές. Η δημοσιοποίηση όμως των ονομάτων των ιδιοκτητών/ενοίκων της πολυκατοικίας, μεταξύ των οποίων και της παραπονούμενης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο, φαίνεται ότι, εκ πρώτης όψεως, παραβαίνει την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4(1)(γ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας.

6. Με την επιστολή του Γραφείου μας, με ημερομηνία 24 Ιουλίου 2008, ζητήθηκε από τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας να υποβάλει τις θέσεις του εντός σαράντα ημερών από την παραλαβή της. Δεν λήφθηκε καμία απάντηση και αποστάληκαν στη συνέχεια δύο υπενθυμίσεις. Η πρώτη, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2008, έθετε νέα δεκαπενθήμερη προθεσμία μέσα στην οποία καλείτο ο αρχισυντάκτης να απαντήσει, η οποία πέρασε επίσης άπρακτη. Η δεύτερη υπενθύμιση, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2008, έθετε νέα δεκαπενθήμερη προθεσμία για υποβολή των θέσεων της εφημερίδας, ενώ ταυτόχρονα πληροφορούσε τον αρχισυντάκτη ότι στην περίπτωση που και αυτή η προθεσμία περάσει άπρακτη τότε το παράπονο θα εξεταζόταν μόνο με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε στο Γραφείο μας η παραπονούμενη.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση από την εφημερίδα.

7. Με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε στο Γραφείο μας η παραπονούμενη (αντίγραφο του δημοσιεύματος της εφημερίδας), για το οποίο γίνεται αναφορά στις παραγράφους 2 και 3 της παρούσας Απόφασης, έχω καταλήξει στα ακόλουθα:

(α) Υπήρξε παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Θεωρώ υπερβολική τη δημοσιοποίηση του ονόματος της παραπονούμενης και των άλλων ιδιοκτητών/ενοίκων της πολυκατοικίας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω δημοσιεύματος, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Η, καθώς, επίσης, και τη δικαστική διαδικασία η οποία λάμβανε χώρα σχετικά με αυτές και χωρίς την αναφορά των ονομάτων των ιδιοκτητών/ενοίκων της πολυκατοικίας.

(β) Ενόψει της πιο πάνω κατάληξής μου, καλώ τον Αρχισυντάκτη της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ όπως εντός ενός μηνός από τη λήψη της παρούσας Απόφασης μου αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη του, δεν θα πρέπει να τους επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση με βάση τις εξουσίες που μου παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 25(1) του Νόμου.».

Απόφαση (Διοικητική Κύρωση)

«1. Με την Απόφασή μου ημερομηνίας 26 Μαΐου 2010, η οποία κοινοποιήθηκε στους καθ’ ων το παράπονο με την ταυτάριθμη επιστολή μου της ίδιας ημερομηνίας, είχα καταλήξει ότι:

«Υπήρξε παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από ότι κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας. Θεωρώ υπερβολική τη δημοσιοποίηση του ονόματος της παραπονούμενης και των άλλων ιδιοκτητών/ενοίκων της πολυκατοικίας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό του εν λόγω δημοσιεύματος, ο οποίος δεν ήταν άλλος από την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικέ με τις επαγγελματικές δραστηριότητες του κ. Η, καθώς, επίσης, και τη δικαστική διαδικασία η οποία λάμβανε χώρα σχετικά με αυτές και χωρίς την αναφορά των ονομάτων των ιδιοκτητών/ενοίκων της πολυκατοικίας.».

2. Ενόψει της πιο πάνω κατάληξής μου κάλεσα τους καθ’ων το παράπονο όπως, εντός ενός μηνός από τη λήψη της εν λόγω Απόφασης, μου αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους, κατά τη γνώμη τους, δεν θα έπρεπε να τους επιβληθεί οποιαδήποτε από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 25(1) του Νόμου.

3. Με την επιστολή τους ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2010, οι καθ’ων το παράπονο με ενημέρωσαν σχετικά με τα ακόλουθα:

3.1 Εκ παραδρομής δεν είχαν ανταποκριθεί στις επιστολές μας, οι οποίες είχαν προηγηθεί της Απόφασης και εξέφρασαν τις απολογίες τους για αυτό.

3.2 Η προσέγγιση της εφημερίδας, αλλά και του συντάκτη του άρθρου, έγινε καλόπιστα με γνώμονα την ενημέρωση του κοινού για ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος και μεγάλης σοβαρότητας.

3.3 Η φωτογραφία και η αναφορά στα ονόματα όλων των ενοίκων και όχι μόνο της κας Χ δεν στόχευε στο να εκθέσει τα πρόσωπα αυτά, αλλά να τονίσει τη σοβαρότητα του θέματος και να τραβήξει την προσοχή του κοινού/υποψηφίων αγοραστών αλλά και των αρχών στο θέμα.

3.4 Δεν έχει θιχτεί/παραπονεθεί άλλο πρόσωπο από εκείνα τα πρόσωπα τα ονόματα των οποίων είχαν δημοσιευθεί στο άρθρο.

3.5 Η παραπονούμενη ήταν και είναι δημόσιο πρόσωπο.
3.6 Κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο, περιλαμβανομένης της παραπονούμενης, δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.

3.7 Δεν υπάρχει οποιοδήποτε προηγούμενο / καταδίκη της Εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ δυνάμει του Νόμου.

4. Με βάση τις εξουσίες που μου παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 25(1) του Νόμου για επιβολή στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν εκπροσώπους τους διοικητικών κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Νόμο αποφάσισα την επιβολή στους καθ’ων το παράπονο της διοικητικής κύρωσης της χρηματικής ποινής ύψους €800 (οκτακοσίων ευρώ).

5. Κατά την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής έλαβα υπόψη όσα ο Αρχισυντάκτης της Εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ αναφέρει στην επιστολή του με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2010, το δικαίωμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουν τη κοινή γνώμη για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος, αλλά και την υποχρέωσή τους να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών, καθώς και το γεγονός ότι το δημοσίευμα περιείχε πληροφορίες που δεν ήταν απαραίτητες για την ενημέρωση του κοινού για την υπόθεση.».

Τούλα Πολυχρονίδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

29 Ιουνίου 2010

Back To Top