Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Μηνύματα πολιτικού περιεχόμενου από την Προοδευτική Κίνηση Φοιτητών


Στο Γραφείο μου είχε υποβληθεί παράπονο εναντίον της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών από άτομο που έλαβε ανεπιθύμητο μήνυμα sms πολιτικού περιεχόμενου, χωρίς τη συγκατάθεση του, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ατελώς, παρά το ότι είχε ζητήσει αρκετές φορές από τον Καθ’ού το παράπονο να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα και παρά το ότι είχε υποβάλει ξανά παράπονο κατά του ίδιου Καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν.

Λαμβάνοντας υπόψη

α) την απουσία σχετικής απόδειξης εκ μέρους του Καθ’ ού το παράπονο, ότι έχει στην κατοχή του επαρκή στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την λήψη συγκατάθεσης από τον παραπονούμενο και τον τρόπο συλλογής του αριθμού του, και

β) ότι ο παραπονούμενος έλαβε ξανά μήνυμα παρά το ότι είχα ζητήσει από τον Καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή μου να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου,

αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

α) την παραδοχή και απολογία του Καθ’ ού το παράπονο, και

β) την διαβεβαίωση ότι εργάζεται προς εξάλειψη τέτοιων παραπόνων,

με Απόφαση μου ημερομηνίας 15/1/2018 επέβαλα στον καθ΄ ού το παράπονο τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €700,00 (επτακοσίων ευρώ).


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Back To Top