Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έξαρση Αναρτήσεων / Δημοσιεύσεων σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΕΞΑΡΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ /ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Παρατηρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα επικρατεί έξαρση στις αναρτήσεις, δημοσιεύσεις, αναδημοσιεύσεις, ή αναπαραγωγές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βίντεο και φωτογραφιών τα οποία ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα φυσικά πρόσωπα, χωρίς προηγουμένως να λαμβάνεται η συγκατάθεση των προσώπων αυτών.

Υπενθυμίζω ότι, οι ενέργειες αυτές συνιστούν πράξεις επεξεργασίας, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων του οποίου, επισύρει διοικητικές και /ή ποινικές κυρώσεις.

Υπό το φως των ανωτέρω, εφιστώ την προσοχή των χρηστών των μέσων αυτών και τους καλώ όπως ενεργούν εντός των νόμιμων πλαισίων της οικείας νομοθεσίας, με πρόδηλο σεβασμό των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων.

Ευελπιστώ στη συνεργασία όλων.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

20 Ιουνίου 2024

Back To Top