Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς εταιρείες / οργανισμούς εξαγωγείς προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ.


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (CJEU) με την Απόφαση του στην Υπόθεση Maximilian Schrems v Data Protection Commissioner, στις 6 Οκτωβρίου 2015, κήρυξε ανίσχυρη και /ή άκυρη την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Αρ. 520/2000/EC, σύμφωνα με την οποία αναγνωριζόταν ως ικανοποιητικό το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που παρείχετο από τις κατευθυντήριες αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής σχετικά με εταιρείες /οργανισμούς που εγκαθίστανται στις ΗΠΑ οι οποίες είχαν υιοθετήσει τις Αρχές του Ασφαλούς Λιμένα και ήταν εντεταγμένες στο ‘Safe Harbour List’.

Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημερώνει όλες τις εταιρείες /οργανισμούς εξαγωγείς δεδομένων προς εταιρείες /οργανισμούς στις ΗΠΑ (εντεταγμένους στο σύστημα Ασφαλούς Λιμένα) όπως:

1. τερματίσουν πάραυτα κάθε συναφή διαβίβαση δεδομένων η οποία πραγματοποιείται με νομική βάση τις Αρχές του Ασφαλούς Λιμένα

και

2. Υποβάλουν σχετική Αίτηση για Άδεια Διαβίβασης στο Γραφείο της.

Για τους σκοπούς εξέτασης της σχετικής Αίτησης οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούν ως δικαιολογητικά και /ή νομικά εργαλεία τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες* (εγκεκριμένες με τις οικείες Αποφάσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής): 2001/497/ΕΚ (από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας), 2004/915/ΕΚ (από υπεύθυνο επεξεργασίας προς υπεύθυνο επεξεργασίας) και 2010/87/EU (από υπεύθυνο επεξεργασίας προς εκτελούντα την επεξεργασία) ή τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανονισμούς (Binding Corporate Rules) εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Γραφείου μου (τηλ. 22818456, 22818305, 22818457).

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


* Συνιστάται όπως οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν μεταβάλλουν το περιεχόμενο των ρητρών.

Back To Top