Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

5. Δικαίωμα στη φορητότητα


Η φορητότητα των δεδομένων παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να χρησιμοποιούν περαιτέρω τα δεδομένα «τους» για δικούς τους σκοπούς και σε διαφορετικές υπηρεσίες. Το εν λόγω δικαίωμα διευκολύνει την ικανότητά τους να διακινούν, να αντιγράφουν ή να μεταφέρουν εύκολα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε άλλο, χωρίς αντίρρηση. Εκτός από την παροχή μεγαλύτερης δύναμης στον καταναλωτή με την αποφυγή του «εγκλωβισμού», προσδοκάται ότι θα ενισχύσει τις ευκαιρίες για καινοτομία και ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των υπευθύνων επεξεργασίας με ασφάλεια υπό τον έλεγχο του υποκειμένου των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα στη φορητότητα πατήστε εδώ.


Last Update:
17/02/2020 01:23:57 PM
 
Back To Top