Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Brexit - Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπτώσεις στον τομέα Προστασίας Δεδομένων

Brexit - Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπτώσεις στον τομέα Προστασίας Δεδομένων


- Ενημέρωση για Brexit και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (10.02.2020)

Στις 31 Ιανουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, το ΗΒ εισέρχεται σε μία μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα εφαρμόζει το Ενωσιακό κεκτημένο στους τομείς της Τελωνειακής Ένωσης, της Ενιαίας Αγοράς και της ελεύθερης διακίνησης προσώπων αλλά δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις Οργάνων της ΕΕ και στη λήψη αποφάσεων.

Η Εποπτική Αρχή του ΗΒ δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις συνεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΣΠΔ), παρά μόνο αν κληθεί ως παρατηρητής, για συγκεκριμένα θέματα και δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη αποφάσεων. Συμμετείχε ως μέλος, για τελευταία φορά στη συνεδρία του ΣΠΔ που έγινε στις Βρυξέλλες στις 28-29 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, ξεκινούν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΒ και ΕΕ που θα καθορίσουν την μελλοντική μεταξύ τους σχέση. Στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο έκδοσης Απόφασης Επάρκειας για το ΗΒ, νοουμένου ότι το ΗΒ θα υποβάλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς το σκοπό αυτό.

Παράπονα, Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες και Κώδικες Πρακτικής που εξετάζονταν από την Εποπτική Αρχή του ΗΒ, θα αναληφθούν από Εποπτικές Αρχές άλλων Κρατών Μελών που θα οριστούν ως Επικεφαλείς. Οι υποθέσεις αυτές θα εξεταστούν από τις νέες Επικεφαλείς Αρχές σε συνεργασία με Ενδιαφερόμενες Αρχές, στα πλαίσια των μηχανισμών ενιαίας θυρίδας (one-stop-shop) και συνεκτικότητας του ΣΠΔ.

Για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, η Αρχή του ΗΒ θα θέσει στη διάθεση του ΕΣΠΔ όλα τα σχετικά έγγραφα και δεσμεύτηκε όπως, εφόσον της ζητηθεί, θα παράσχει στις Αρχές που θα οριστούν ως Επικεφαλείς, κάθε δυνατή συνδρομή.

Προηγούμενες ανακοινώσεις

- Ανακοίνωση της Εποπτικής Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) αναφορικά με το BREXIT -29.01.2020 (στα αγγλικά)

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία: η συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης (10.4.2019) Σκοπός της ανακοίνωσης είναι ο απολογισμός των εντατικών προετοιμασιών για αυτό το σενάριο, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το 2017. Περισσότερα

- Ενημερωτικό σημείωμα ΕΣΠΔ σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία (12.02.2019)
Το σημείωμα παρέχει πληροφορίες σε εμπορικούς και δημόσιους οργανισμούς σχετικά με τα εν λόγω μέσα διαβίβασης βάσει του ΓΚΠΔ για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) βασίζεται στην καθοδήγηση που παρέχουν επί του θέματος αυτού οι εποπτικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι οργανισμοί του ΕΟΧ μπορούν να απευθυνθούν, εάν το θεωρήσουν αναγκαίο, στις εθνικές εποπτικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των σχετικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Περισσότερα

- Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (9.01.2018)
Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι, αν δεν καθοριστεί συναφώς άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης, το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου 2019* (παράταση μέχρι τις 31.01.2020).. Περισσότερα

Σχετικοί σύνδεσμοι:

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ελληνικά και English (10.4.2019)

- EDPB Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία (12.02.19) Ελληνικά και English

- Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR) για εταιρείες οι οποίες υπάγονται στο ICO ως Επικεφαλής Εποπτική Αρχή BCR (12.02.19) Ελληνικά και English

- Blog της Εποπτικής Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου (ICO) αναφορικά με το BREXIT


last update: 10/02/2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat BREXIT PREPAREDNESS NOTICE el.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb-2019-02-12-infonote-nodeal-brexit_en_0.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat edpb-2019-02-12-infonote-bcrs-brexit_en_0.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EDPB_InformationNoteBCRsBrexit20190212_EL.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EDPB_InformationNoteNoDealBrexit20190212_EL.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat COM_2019_ACTE on Brexit EL.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Communication of COM on Brexit_2019_EN.pdf


Back To Top