Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 

LOGO


Office address:
Iasonos 1, 1082 Nicosia, Cyprus

Postal address
P.O.Box 23378, 1682 Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22818456
Fax: +357 22304565

Email: commissionerdataprotection.gov.cy
Back To Top