Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 

LOGO


Guidelines

The European Data Protection Board (EDPB) issues general guidance to promote a common understanding of European data protection laws, both across the European Union and around the world. All the guidelines adopted so far are available on the website of the EDPB.
Back To Top