Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου στο Τμήμα Φορολογίας - 5 Ιουνίου 2018

Παρουσίαση Επιτρόπου στο Τμήμα Φορολογίας - 5 Ιουνίου 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2018-june 5- Presentation GDPR for tax department.pdf


Back To Top