Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προεδρικές Εκλογές 2023 - Ελέγχοι και παράπονα

Ανακοίνωση

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προεδρικές Εκλογές 2023


Σε συνέχεια της τελευταίας Ανακοίνωσης μου ημερ. 1 Φεβρουαρίου, 2023, επιθυμώ να ενημερώσω το κοινό ότι, κατά τη διάρκεια των εκλογών της 5ης Φεβρουαρίου, 2023 διενεργήθηκαν παγκύπρια, έλεγχοι συμμόρφωσης σε 90 εκλογικά κέντρα.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι, τηρήθηκαν οι διαδικασίες/οδηγίες που το Γραφείο μου είχε θέσει στην Ανακοίνωση ημερ. 1 Φεβρουαρίου, 2023, αναφορικά με την απαγόρευση αναφώνησης αριθμού δελτίου ταυτότητας και προσωπικών δεδομένων που δικαιούνται να κατέχουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών συνδυασμών/κομμάτων/υποψηφίων, εντός των εκλογικών κέντρων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μέχρι και την στιγμή της σύνταξης της εν λόγω Ανακοίνωσης, υποβλήθηκαν 25 παράπονα εναντίον επιτελείων ή/και υποστηρικτών υποψηφίων που αφορούν στην λήψη ανεπιθύμητων προωθητικών μηνυμάτων τύπου sms ή/και τηλεφωνικών κλήσεων.

Παράλληλα, υποβλήθηκαν και 14 ερωτήματα, σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της εκλογικής διαδικασίας.

Τα παράπονα θα τύχουν της δέουσας διερεύνησης και θα ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα τους σε μεταγενέστερο χρόνο.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


7 Φεβρουαρίου, 2023

Back To Top