Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Χαιρετισμός στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Χαιρετισμός στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


Χαιρετισμός Επιτρόπου στα πλαίσια Συνεδρίου σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα και τα θεμελιώδη δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2017 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Speech-university of nicosia-fundamental rights and gdpr - 14-11-2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Speech-university of nicosia-fundamental rights and gdpr - 14-11-2017.pdf


Back To Top