Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΟ: Δημοσίευση φωτογραφίας στο Facebook


Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από άτομο που κατήγγειλε ότι κάποιος είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook φωτογραφία του με δυσφημιστικά και συκοφαντικά σχόλια και τα στοιχεία αυτά ήταν διαθέσιμα σε οποιονδήποτε, δεν υπήρχαν δηλαδή οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που να καθορίζουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Με βάση το Νόμο 138(Ι)/2001 η φωτογραφία και το όνομα αποτελούν προσωπικά δεδομένα και για να είναι νόμιμη η επεξεργασία τους απαιτείται, κατά κανόνα, η λήψη της συγκατάθεσης του ατόμου στο οποίο αναφέρονται. Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 3(2) οι διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001 δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών.

Με βάση τη Γνώμη 5/2009 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά με τις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες συνήθως δεν θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας αφού δεν εφαρμόζεται ο Νόμος λόγω της εξαίρεσης της επεξεργασίας η οποία πραγματοποιείται για οικιακή χρήση από τις διατάξεις του, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επωμίζεται τις ευθύνες του υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα όταν ο χρήστης ενεργεί εκ μέρους μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού, η χρησιμοποιεί την εν λόγω υπηρεσία κυρίως ως πλατφόρμα για την επιδίωξη διαφημιστικών, πολιτικών, ή φιλανθρωπικών στόχων. Σύμφωνα με την πιο πάνω Γνώμη «Κατά βάση, η πρόσβαση στα δεδομένα (προφίλ, μηνύματα, ιστορίες κλπ.) που συνεισφέρει ένας χρήστης, περιορίζεται στις επαφές που ο ίδιος επιλέγει. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις οι χρήστες ενδέχεται να αποκτήσουν μεγάλο αριθμό τρίτων επαφών, πολλές από τις οποίες τους είναι άγνωστες. Ένας μεγάλος αριθμός επαφών μπορεί να σημαίνει ότι δεν ισχύει η εξαίρεση λόγω οικιακής χρήσης και επομένως ότι ο χρήστης μπορεί να θεωρείται ως υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων.»

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με το άτομο που είχε αναρτήσει την φωτογραφία μας απήντησε ότι αφαίρεσε τη φωτογραφία και τα σχόλια. Ταυτόχρονα έθεσε ρυθμίσεις ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα στοιχεία που αναρτά στην ιστοσελίδα του σε οποιονδήποτε, αλλά μόνο σε άτομα τα οποία έχει επιλέξει και/ή επιβεβαιώσει ως φίλους του, οπότε δεν ήμασταν σε θέση να επιβεβαιώσουμε κατά πόσο τα στοιχεία αυτά έχουν πράγματι αφαιρεθεί όπως έχει ισχυριστεί. Εν πάση περιπτώσει, λόγω του ότι τα στοιχεία ήταν πλέον διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό φίλων, ισχύει η εξαίρεση για επεξεργασία που αφορά αποκλειστικά οικιακούς σκοπούς και δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 138(Ι)/2001.

Back To Top