Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση στην εταιρεία Ιωάννου και Θεοδούλου

Παρουσίαση στην εταιρεία Ιωάννου και Θεοδούλου


Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις 18/7/2017 στην εταιρεία Ιωάννου και Θεοδούλου.
Presentation Ioannou & Theodoulou - 18-07-2017.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation Ioannou & Theodoulou - 18-07-2017.ppt


Back To Top