Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΑ: Παράπονα κατά Φοιτητικών Οργανώσεων


Από το 2005 το Γραφείο της Επιτρόπου είναι δέκτης παραπόνων από άτομα που έλαβαν στο κινητό τους τηλέφωνο μηνύματα από Φοιτητικές Παρατάξεις αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων εξετάσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι παραπονούμενοι δήλωσαν ρητά πως δεν έδωσαν ποτέ σε καμία φοιτητική παράταξη τα στοιχεία τους ή τη συγκατάθεση τους για να λαμβάνουν μηνύματα.

Στα μηνύματα τους οι φοιτητικές οργανώσεις προσκαλούν τους επιτυχόντες σε διάφορες συγκεντρώσεις πρωτοετών φοιτητών και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και προσφέρουν βοήθεια, με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή ή/ και εγγραφή στην οργάνωσή τους.

Τα μηνύματα που αποστέλλονται από οργανώσεις ή ενώσεις πολιτικού χαρακτήρα θεωρούνται ότι αποστέλλονται για την επιδίωξη διαφημιστικών σκοπών, γι’ αυτό και τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 106 του Νόμου 112(Ι)/2004, αν αυτά αποστέλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Η αποστολή των μηνυμάτων επιτρέπεται μόνο αν ο λήπτης του μηνύματος έχει δώσει τη συγκατάθεση του εκ των προτέρων.

Η εξέταση των παραπόνων αυτών δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και οι κυριότεροι λόγοι είναι –

· Η ιδιότητα του προσώπου που αποστέλλει μηνύματα ή εκ μέρους του οποίου αποστέλλονται μηνύματα,
· Η νομική υπόσταση των φοιτητικών οργανώσεων,
· Η έλλειψη μαρτυρίας ως προς τον τρόπο εξασφάλισης των στοιχείων επικοινωνίας.

Επειδή όλες οι προσπάθειες επικοινωνίας μας με τις φοιτητικές οργανώσεις δεν είχαν φέρει κανένα αποτέλεσμα, οι ενέργειες μας επικεντρώθηκαν στο αρχείο που διατηρεί το ΥΠΠ για τους υποψηφίους στις εξετάσεις και πιο συγκεκριμένα στην ενδεχόμενη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου από την Υπηρεσία Εξετάσεων προς τις διάφορες φοιτητικές οργανώσεις.

Από το 2008 είχαμε διάφορες επαφές και συναντήσεις με λειτουργούς του ΥΠΠ για το θέμα αυτό και παρόλον που η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, καθώς και ο Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ, μας διαβεβαίωσαν ότι το ΥΠΠ λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα αρχεία του, υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαρροή των προσωπικών δεδομένων των επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι δυνατό να προέρχεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων του ΥΠΠ.

Ένας από τους λόγους που μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα είναι ότι οι φοιτητικές οργανώσεις προβαίνουν στη μαζική αποστολή μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των επιτυχόντων αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων, πολλές φορές πριν ακόμα ενημερωθούν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι.

Έχουμε, παράλληλα, διερευνήσει την ενδεχόμενη διαρροή των αποτελεσμάτων από τα Πανεπιστήμια. Μετά την υποβολή σχετικού ερωτήματος μας το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ αποποιήθηκαν κάθε ευθύνη για τη διαρροή και αφήνουν υπόνοιες ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιθανόν να διαρρέουν από το ΥΠΠ, επειδή, όπως ισχυρίζονται, τα πλείστα μηνύματα στέλλονται στα κινητά τηλέφωνα των επιτυχόντων ή των γονέων τους πριν ακόμα οι κατάλογοι φθάσουν στα Πανεπιστήμια.

Επειδή όλα τα μέσα διερεύνησης, όσον αφορά το θέμα αυτό, έχουν εξαντληθεί και δεν έχουμε καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το Γραφείο της Επιτρόπου προγραμματίζει επί τόπου έλεγχο στην Υπηρεσία Εξετάσεων μετά την ετοιμασία του καταλόγου των επιτυχόντων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία είναι επαρκή υπό τις περιστάσεις.

Back To Top