Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων στη νήσο Jersey


Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόφασή της ημερομηνίας 8 Μαΐου 2008 αποφάσισε ότι η νήσος Jersey παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Back To Top