Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας σχετικά με την νέα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) από τους αερομεταφορείς στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.


Γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 της Οδηγίας σχετικά με την νέα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) από τους αερομεταφορείς στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.
WP138en.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat WP138en.pdf


Back To Top