Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συνάντηση Επιτρόπου με θέμα Συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 από Δημόσιες Αρχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συνάντηση
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
με θέμα Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
(ΕΕ) 2016/679 από Δημόσιες ΑρχέςΗ Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου πραγματοποίησε στις 9 και 10 Μαρτίου 2022, συναντήσεις με θέμα «Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 από Δημόσιες Αρχές». Στις συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών, συμμετείχαν πέραν των διακοσίων αξιωματούχων, προϊσταμένων και υψηλόβαθμων στελεχών της Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείων, Υφυπουργείων, Τμημάτων, Υπηρεσιών, Ανεξάρτητων Γραφείων και Αρχών.

Η Επίτροπος, στο πλαίσιο των συναντήσεων, ανέλυσε ευρήματα και διαπιστώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο της συμμόρφωσης των Δημοσίων Αρχών με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία, τονίζοντας κενά και ελλείψεις που χρήζουν βελτίωσης και ιδιαίτερης προσοχής. Τέλος, η Επίτροπος υπέδειξε τις κυριότερες ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από τις Δημόσιες Αρχές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, μέσα από διαδικασίες που προάγουν και αποδεικνύουν τη Διαφάνεια και τη Λογοδοσία.

Η παρουσίαση της Επιτρόπου είναι αναρτημένη στο μέρος "Παρουσιάσεις Επιτρόπου"14 Μαρτίου, 2022

Back To Top