Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου αναφορικά με την ιστοσελίδα του Γραφείου


Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την ιστοσελίδα του Γραφείου

Λόγω του ότι το Γραφείο μου γίνεται συχνά λήπτης ερωτημάτων αναφορικά με το μήνυμα «Not Secure» που εμφανίζεται σε ορισμένα προγράμματα πλοήγησης (browsers) κατά την επίσκεψη κάποιου χρήστη στην ιστοσελίδα, επιθυμώ να ενημερώσω τους επισκέπτες της ιστοσελίδας τα ακόλουθα:

Εκ της γενέσεως του και του αρχικού σχεδιασμού του το Διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές λόγω των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιεί. Για το σκοπό αυτό οι ιστοσελίδες που ζητούν από τον χρήστη να καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης ή στοιχεία κάρτας πληρωμής (credit card) ή να καταχωρήσει οποιαδήποτε προσωπικά του δεδομένα σε φόρμα της ιστοσελίδας θα πρέπει να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL (η διεύθυνση της σελίδας να αρχίζει από https και όχι http) ώστε τα δεδομένα να αποστέλλονται κρυπτογραφημένα.

Διευκρινίζεται ότι στην ιστοσελίδα του Γραφείου δεν ζητείται από τους επισκέπτες να καταχωρήσουν οποιοδήποτε κωδικό πρόσβασης ή κάρτα πληρωμής (credit card) αλλά ούτε υπάρχει η δυνατότητα να αποστείλουν οποιαδήποτε προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας όπως π.χ. να αποστείλουν κάποιο ερώτημα ή να υποβάλουν παράπονο μέσω κάποιας φόρμας στην ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου η χρήση του εν λόγω πρωτοκόλλου δεν είναι απαραίτητη στην ιστοσελίδα του Γραφείου.

Παρά τα ως άνω, είμαστε στην διαδικασία εφαρμογής του εν λόγω πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης προκειμένου η ένδειξη «Not Secure» να μην εμφανίζεται και να δημιουργεί σύγχυση.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
3/10/2019

Back To Top