Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ομιλία στην εταιρεία Wargaming

Ομιλία στην εταιρεία Wargaming


Ομιλία της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2017 στην εταιρεία Wargaming.

Speach WARGAMING- 28-06-2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Speach WARGAMING- 28-06-2017.pdf


Back To Top