Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Ετοιμασία για τον Κανονισμό


Έχει λάβει ο οργανισμός σας τα κατάλληλα μέτρα για συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ;

Στο Εγχειρίδιο (λίστα ελέγχου) μπορείτε να βρείτε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον οργανισμό για συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Σχετικά θέματα


Online tool for self-assessment (στα αγγλικά)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο για συμμόρφωση με τον Κανονισμό.pdfLast Update:

03/07/2018 11:52:48 AM

 
Back To Top