Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα Δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών

Τα Δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών


Παρουσίαση με θέμα "Τα Δικαιώματα των Ψυχικά Ασθενών μέσα από το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων"
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint 2023-03-18 Παρουσίαση-Δικαιώματα Ψυχικά Ασθενών.pptx


Back To Top