Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου προς τον Ναυτιλιακό Τομέα

Παρουσίαση Επιτρόπου προς τον Ναυτιλιακό Τομέα


Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς τον Ναυτιλιακό Τομέα, σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, που πραγματοποιήθηκε στις 25/10/2017.

Presentation GDPR and Shipping Industry 25-10-2017.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation GDPR and Shipping Industry 25-10-2017.ppt


Back To Top