Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Covid-19 & GDPR Challenges in Personal Health Data Generation

Covid-19 & GDPR Challenges in Personal Health Data Generation


    Ομιλία Επιτρόπου στις 2/6/2022 με θέμα « Covid-19 & GDPR Challenges in Personal Health Data Generation»
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Covid-19 & GDPR Challenges in Personal Health Data Generation.pdf


Back To Top