Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση προς το Τμήμα Φορολογίας

Παρουσίαση προς το Τμήμα Φορολογίας


Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς το Τμήμα Φορολογίας που πραγματοποιήθηκε στις 2/3/2017.
Presentation Tax Department - 02-03-2017.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation Tax Department - 02-03-2017.ppt


Back To Top