Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εαρινή Σύνοδος Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ρώμη, 17-18 Απριλίου


Στις 17 και 18 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην οποία συμμετείχε και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κύριο θέμα της Συνόδου ήταν το μέλλον της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη, με εισηγήσεις από Επιτρόπους/ Προέδρους Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και βιντεογραφημένα μηνύματα από τον Mr. Jonathan Faull, Διευθυντή της Διεύθυνσης για την Ελευθερία τη Δικαιοσύνη και την Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Professor Guido Rossi (University of Milan) και τον Mr. Vinton Cerf (Vice President & Chief Internet Evangelist, Google Inc.)

Συμβολικά, οι εργασίες της Συνόδου φιλοξενήθηκαν στο Ναό του Αυτοκράτορα Αδριανού στο κέντρο της Ρώμης, κατ’ εντολή του οποίου κτίστηκαν τα ομώνυμα τείχη στη Μεγάλη Βρετανία για προστασία των συνόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τις επιθέσεις βαρβαρικών φυλών, αφού, απώτερος στόχος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι αφενός η προστασία των πολιτών της Ευρώπης και αφετέρου η κατάργηση των τειχών που παλαιότερα χώριζαν τα κράτη που σήμερα αποτελούν την Ενωμένη Ευρώπη.

Η Σύνοδος ασχολήθηκε με θέματα που αφορούσαν πολιτικές ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρήση προσωπικών δεδομένων ιδιωτικών οργανισμών για σκοπούς επιβολής νόμου, τη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου σε θέματα ιδιωτικής ζωής και προστασίας προσωπικών δεδομένων μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας, την επίδραση της τάσης για παγκοσμιοποίηση στην ελεύθερη ροή πληροφοριών, τη στροφή στη στάση μεγάλων εταιρειών και την αναγνώριση της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως περιουσιακού στοιχείου των εταιρειών και θέματα που αφορούσαν την εξέλιξη της τεχνολογίας και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση σχετικής Διακήρυξης αναφορικά με την πρόσφατη Πρόταση της Επιτροπής για την πολιτική διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υιοθέτηση ψηφισμάτων που αφορούσαν την αναγνώριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κροατίας ως Εθνική Αρχή μέλος της Εαρινής Συνόδου Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διαδικασίες των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη.

Η Κυπριακή Αρχή συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της Συνόδου, αφού, ως διοργανώτρια της περσινής Συνόδου, είχε την προεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων για αναγνώριση Ευρωπαϊκών Αρχών ως μέλη της Συνόδου.

Back To Top