Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

UK Data Protection Forum


Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κα. Γούλλα Φράγκου, ήταν ένας από τους ομιλητές στην συνάντηση του Data Protection Forum του Ηνωμένου Βασιλείου που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 6 Σεπτεμβρίου 2007.

Το Data Protection Forum είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός στον οποίο τα μέλη του είναι πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προέρχονται από τον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον ακαδημαϊκό τομέα.

Ο Οργανισμός φέτος γιόρταζε τα 15 χρόνια από την ίδρυσή του και στη συνάντηση του Σεπτεμβρίου, στην οποία συνήθως προσκαλούνται Επίτροποι Προστασίας Δεδομένων να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους και να απαντήσουν σε ερωτήματα.

Μίλησαν επίσης ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Peter Hustinx, ο Επίτροπος του Ηνωμένου Βασιλείου, Richard Thomas και ο Υπεύθυνος Λειτουργός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Philippe Renaudiére.

Back To Top