Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης / ΚΚΒΠ σε Σχολικές Μονάδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης / ΚΚΒΠ σε Σχολικές Μονάδες


Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σε Μ.Μ.Ε, τα οποία αναφέρονται σε πιλοτική λειτουργία του ΚΚΒΠ σε τρία σχολεία στη Λεμεσό, επιθυμώ να πληροφορήσω κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι η διαδικασία της προηγούμενης διαβούλευσης της υποβληθείσας, από το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων, με το Γραφείο μου, δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί και επομένως καμία θετική γνώμη δεν έχει εκδοθεί από το Γραφείο μου, για το σκοπό αυτό.

Σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας και η πρόσβαση στα δεδομένα εικόνας, χρήζουν διευκρινίσεων και επιβάλλεται να επιλυθούν από το αρμόδιο Υπουργείο.

Συνεπώς, πριν την οριστικοποίηση των ανωτέρω, ενδεχόμενη λειτουργία του ΚΚΒΠ έστω σε πιλοτική εφαρμογή, δεν προκρίνεται και δεν συνάδει με την αρχή της νομιμότητας βάσει του πλαισίου του ΓΚΠΔ.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

10 Νοεμβρίου 2023

Back To Top