Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση προς τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών

Παρουσίαση προς τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών


Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε στις 7/11/2016 στο Συνεδριακό Κέντρο προς τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών.

Presentation selk - 07-11-2016.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation selk - 07-11-2016.ppt


Back To Top