Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αναφώνηση προσωπικών δεδομένων σε κέντρα που διενεργούνται rapid τεστ για covid

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αναφώνηση προσωπικών δεδομένων σε κέντρα
που διενεργούνται rapid τεστ για covid

Έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένως ότι, σε κάποια κέντρα διεξαγωγής rapid τεστ, άτομα που εργάζονται στα κέντρα αναφωνούν προσωπικά δεδομένα των προσώπων που υποβλήθηκαν σε τεστ, την ώρα της παραλαβής του αποτελέσματός τους.

Η πρακτική αυτή ελλοχεύει κινδύνους για τα επηρεαζόμενα πρόσωπα και παραβαίνει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Ως εκ τούτου και επειδή θεωρώ ότι, κάποιες αυτονόητες πρακτικές πρέπει να ακολουθούνται εκούσια και όχι επειδή δυνατό να επιβληθεί κύρωση, απευθύνω προειδοποίηση προς τους διαχειριστές των κέντρων, να σταματήσουν αυτή την πρακτική, για την προστασία των πολιτών.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

16 Φεβρουαρίου 2021

Back To Top