Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση Επιτρόπου για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Παρουσίαση Επιτρόπου για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Παρουσίαση Επιτρόπου για το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στις 21/3/2018
2018-treasury and gdpr-presentation-march 21.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint 2018-treasury and gdpr-presentation-march 21.ppt


Back To Top