Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων Αξιωματούχων και/ή μελών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων
Αξιωματούχων και/ή μελών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου


Αναφορικά με δημοσιεύματα και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ανωτέρω θέμα, θεωρώ χρήσιμο να ενημερώσω το κοινό για τα κάτωθι:

Κάθε πράξη επεξεργασίας πρέπει να στηρίζεται σε κατάλληλη νομική βάση. Η δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων όταν προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.

Στην απουσία ειδικής νομοθεσίας, επαφίεται στον κάθε Αξιωματούχο και/ή μέλος Συμβουλίου να αξιολογήσει κατά πόσο ενδείκνυται η δημοσίευση του βιογραφικού του σημειώματος.

Ωστόσο, θεωρώ ότι η δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων προσώπων που κατέχουν δημόσια αξιώματα εξυπηρετεί την αρχή της διαφάνειας.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


30 Μαΐου, 2023

Back To Top