Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Θετική Αξιολόγηση της Κύπρου στον Τομέα Προσωπικών Δεδομένων - Πρώτο βήμα για ένταξη στο Σένγκεν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Θετική Αξιολόγηση της Κύπρου στον Τομέα Προσωπικών Δεδομένων
Πρώτο βήμα για ένταξη στο Σένγκεν

Τον Νοέμβριο του 2019, η Κύπρος, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το Κεκτημένο Σένγκεν, αξιολογήθηκε στον Τομέα Προσωπικών Δεδομένων. Χθες, η Επιτροπή Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθέτησε θετική Έκθεση που καταλήγει ότι, η Κύπρος, στον Τομέα αυτό, πληροί τα κριτήρια για να ενταχθεί στο Σένγκεν.

Στην Έκθεση αναφέρεται ότι, από τα ευρήματα της Επιτροπής Αξιολόγησης, εξάγεται η γενική εκτίμηση ότι η Κύπρος πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Κεκτημένου Σένγκεν στον Τομέα Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης σημειώνεται ότι η Κύπρος επέδειξε αποφασιστικότητα να υιοθετήσει οποιαδήποτε πρόσθετα βελτιωτικά μέτρα, όπου χρειάζεται.

Η πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη για την Κύπρο, ήταν αποτέλεσμα επίπονης προετοιμασίας και προσπάθειας των Υπουργείου Εξωτερικών και Εσωτερικών και της Αστυνομίας, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Γραφείου μου. Μετά από αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ανοίγει ο δρόμος για αξιολογήσεις σε άλλους τομείς, με απώτερο στόχο, την πλήρη ένταξη της Κύπρου, στον χώρο Σένγκεν.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

10 Ιουλίου 2020

Back To Top