Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση προς τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ)

Παρουσίαση προς τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ)


Παρουσίαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων από τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ)» που πραγματοποιήθηκε την 1/3/2017
Presentation Association of Cyprus Banks -1-3-2017.ppt
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Presentation Association of Cyprus Banks -1-3-2017.ppt


Back To Top