Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΚΚΒΠ το οποίο καταγράφει και ήχο στα γραφεία της εταιρείας GAN DIRECT INSURANCE LTD


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αναφορικά με εγκατάσταση και λειτουργία
Κλειστού Κυκλώματος Βίντεο-παρακολούθησης (ΚΚΒΠ)το οποίο καταγράφει και ήχο στα γραφεία της εταιρείας GAN DIRECT INSURANCE LTD
Ημερομηνίας 24/5/2018

Η εν λόγω εταιρεία είχε εγκαταστήσει σύστημα ΚΚΒΠ το οποίο κατέγραφε και ήχο, στα υποκαταστήματα της σε Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Παραλίμνι και στα κεντρικά γραφεία στη Λεμεσό, στο χώρο εξυπηρέτησης πελατών. Οι λόγοι για τους οποίους ισχυρίστηκε ότι υπήρχε ανάγκη καταγραφής ήχου σε αυτά τα σημεία είναι για θέματα ασφάλειας, για έλεγχο του ποιος εισέρχεται στους χώρους της εταιρείας και τι λέγεται επειδή υπήρχαν κρούσματα βανδαλισμών και απειλών στο παρελθόν και λόγω του ότι καθετί που επικαλείται υπάλληλος, δεσμεύει την εταιρεία, και σε περίπτωση διαφωνίας ανατρέχουν στην καταγραμμένη συνομιλία για επίλυση των διαφορών. Δήλωσε επίσης πως η μαγνητοσκόπηση λειτουργεί και για θέματα ελέγχου και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Δεν δόθηκαν πληροφορίες κατά πόσο τα υποκείμενα των δεδομένων (πελάτες, υπάλληλοι, επισκέπτες) ενημερώνονται και/ ή συγκατατίθενται στην μαγνητοσκόπηση και στην ηχογράφηση της συνομιλίας τους. Επίσης, η εταιρεία παρέλειψε να υποβάλει στην Επίτροπο Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου, κατά την έναρξη της επεξεργασίας για το ΚΚΒΠ, όπως προνοεί το άρθρο 7 του Νόμου.

Η Επίτροπος έκρινε ότι με βάση τις προηγούμενες αποφάσεις του Γραφείου, καθώς και τις αποφάσεις άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, η επεξεργασία που γίνεται μέσω του ΚΚΒΠ, το οποίο καταγράφει ταυτόχρονα εικόνα και ήχο, είναι υπερβολική σε σχέση με τον την επίτευξη των σκοπών που δήλωσε ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκπαίδευση των εργαζομένων μέσω του ΚΚΒΠ παραβιάζει την αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται περισσότερα δεδομένα από εκείνα που απαιτούνται για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, καθώς η χρήση των συγκεκριμένων μέσων οδηγεί στην τακτική και συστηματική παρακολούθηση των εργαζομένων.

Η καταγραφή δεδομένων ήχου (συνομιλιών) μέσω του συστήματος ΚΚΒΠ κρίνεται ως άκρως παρεμβατική για την ιδιωτική ζωή, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κατά κανόνα απαγορεύεται σε όλες τις περιπτώσεις. Τα υποκείμενα των δεδομένων δεν αναμένουν ότι θα καταγράφονται όλες οι συνομιλίες τους και έχουν εύλογες προσδοκίες σχετικά με την αντιμετώπιση των δεδομένων τους, καθώς και εύλογη προσδοκία για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.

Επιβλήθηκε στην εταιρεία η διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής €5,000 και η διοικητική κύρωση της διακοπής της επεξεργασίας και καταστροφής των σχετικών δεδομένων εικόνας και ήχου, που αφορά στην παρακολούθηση των εργαζομένων μέσω του ΚΚΒΠ.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Απόφαση Gan direct insurance - ΚΚΒΠ με ΗΧΟ σε γραφεια .pdf


Back To Top