Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Διεύθυνση Γραφείου:
Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία

Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22818456
Φαξ: +357 22304565

Email: commissionerdataprotection.gov.cy

Σημείωση: Για υποβολή παραπόνου θα πρέπει να συμπληρωθεί το κατάλληλο έντυπο.
Back To Top