Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ομιλία Επιτρόπου στο Δεύτερο Εθνικό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ομιλία Επιτρόπου στο Δεύτερο Εθνικό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού


Ομιλία Επιτρόπου με θέμα "Αντίκτυπο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο" στο Δεύτερο Εθνικό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού που διοργανώθηκε από το “Hope For Children” CRC Policy Center.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat speech - hope for children 20-11-2018.pdf


Back To Top