Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Παράπονο μητέρας για ανάρτηση προσωπικών δεδομένων της και του ανήλικου τέκνου της στο διαδικτυακό χώρο κοινωνικής δικτύωσης (facebook)


Αρ. Φακ.: 11.17.001.5/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

Παράπονο μητέρας για ανάρτηση προσωπικών δεδομένων της και του ανήλικου τέκνου της στο διαδικτυακό χώρο κοινωνικής δικτύωσης (facebook)

Η κ. Α. είχε υποβάλει παράπονο στις 28.2.2016 για ανάρτηση προσωπικών δεδομένων του ανήλικου τέκνου της στο διαδικτυακό χώρο κοινωνικής δικτύωσης (facebook) από τον κ. Π. (πρώτο παράπονο), αλλά τα δημοσιεύματα που αναρτήθηκαν στη συνέχεια διαγράφηκαν. Αναρτήθηκαν όμως νέα και η κ. Α. επανήλθε με (δεύτερο) παράπονο που υποβλήθηκε στις 4.10.2016. Εξέδωσα Απόφαση στις 2.5.2017 για διακοπή της εξέτασης του παραπόνου με τα δεδομένα που είχα ενώπιον μου.

2. Η κ. Α. με ηλεκτρονικό μήνυμα της ημερομηνίας 4.9.2017 υπέβαλε ξανά (τρίτο) παράπονο ότι ο πρώην σύζυγος της κ. Π. ανεβάζει φωτογραφίες και σχόλια που αφορούν στην ίδια και στο ανήλικο παιδί της στο διαδικτυακό χώρο κοινωνικής δικτύωσης (facebook), χωρίς τη συγκατάθεση της. Η κ. Α. μας έστειλε Διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου που δόθηκε στις 2.6.2017, με το οποίο εκ συμφώνου της ανατίθεται η αποκλειστική γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου. Ο κ. Π. αυτοβούλως απέσυρε από τη σελίδα του στο διαδίκτυο τις εν λόγω αναρτήσεις.

3. Θεώρησα ότι οι πιο πάνω αναρτήσεις στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεση της κ. Α., που έχει και την αποκλειστική γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της, ήταν ανεπίτρεπτη. Επιπλέον, θεώρησα ότι η παροχή πληροφοριών για την περιοχή διαμονής της εγκυμονούσε κινδύνους και οι πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση της δεν ήταν προς το συμφέρον του παιδιού, γι΄ αυτό έκρινα ότι ήταν αθέμιτη και υπερβολική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

4. Με βάση τα πιο πάνω αποφάσισα να επιβάλω τη διοικητική κύρωση της προειδοποίησης στον κ. Π. για τις παραβάσεις των άρθρων 4(1)(α)(γ) και 5(1) του Νόμου, και τόνισα ότι σε περίπτωση που επαναληφθούν παρόμοιες παραβάσεις θα είμαι ιδιαιτέρως αυστηρή. Η Απόφαση μου επιδόθηκε δια χειρός στον κ. Π. στις 20/09/2017.

5. Η κ. Α., στις 26.9.2017 μας έστειλε νέα ανάρτηση του κ. Π. στο διαδίκτυο (τέταρτο παράπονο) που περιέχει φωτογραφία του ανήλικου γιού της.

6. Ζήτησα από τον κ. Π. να υποβάλει τυχόν σχόλια/απόψεις/θέσεις του για τα πιο πάνω, ο οποίος, ασκώντας το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης της άλλης πλευράς, απάντησε στις 10.10.2017.

7. Τα άρθρα 23(στ) και 25(1) του Νόμου παρέχουν στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν διαπράξει παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον εν λόγω Νόμο, περιλαμβανομένης της χρηματικής ποινής σε περιπτώσεις καθ’ υποτροπήν παράβασης.

Ο κ. Π. παραγνώρισε την προηγούμενη διοικητική κύρωση της προειδοποίησης με την οποία τον κάλεσα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να μην προβαίνει σε αναρτήσεις με κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδομένων, παρόλο που τόνισα ότι αν επαναληφθεί παραβίαση μετά την προειδοποίηση θα είμαι ιδιαιτέρως αυστηρή.

Με βάση τα πιο πάνω αποφάσισα να επιβάλω στον κ. Π. τη διοικητική κύρωση της διαγραφής/καταστροφής της πιο πάνω ανάρτησης με τη φωτογραφία του ανήλικου στο διαδίκτυο και τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €1000 (χίλιων ευρώ).Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

13 Οκτωβρίου 2017

Back To Top