Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παρουσίαση στον Σύνδεσμο Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists

Παρουσίαση στον Σύνδεσμο Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists


Παρουσίαση και ομιλία της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις 13/9/2017 στον Σύνδεσμο Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists.
2017-Presentation GDPR ACAMS .ppt 2017-sept speech- certified anti money laundering specialists.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint 2017-Presentation GDPR ACAMS .ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2017-sept speech- certified anti money laundering specialists.pdf


Back To Top