Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H Κα. Τούλα Πολυχρονίδου, έπαυσε από τις 15/6/2011 να ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτρόπου


H Κα. Τούλα Πολυχρονίδου, έπαυσε από τις 15/6/2011 να ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναμένεται ο διορισμός νέου Επιτρόπου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Back To Top