Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διακήρυξη αναφορικά με την πρόσφατη Πρόταση της Επιτροπής για την πολιτική διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υιοθέτησε Διακήρυξη αναφορικά με την πρόσφατη Πρόταση της Επιτροπής για την πολιτική διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
DeclarationSprConf08.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word DeclarationSprConf08.doc


Back To Top