Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων σχετιζόμενων με εμπορική συναλλαγή τα οποία στάληκαν μέσω φαξ στην εργασία του παραπονούμενου


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001. 22/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ

Κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων σχετιζόμενων με εμπορική συναλλαγή τα οποία στάληκαν μέσω φαξ στην εργασία του παραπονούμενου

Υποβλήθηκε γραπτό παράπονο από τον ιατρό ΑΑ ο οποίος κατήγγειλε ότι Εταιρεία απέστειλε στο φαξ του Νοσοκομείου Χ, όπου ο παραπονούμενος εργάζεται ως Ιατρός, επιστολή με τιμολόγιο με την οποία τον πληροφορούσε για το υπόλοιπο του λογαριασμού του και τον καλούσε όπως το εξοφλήσει σε τακτή προθεσμία διαφορετικά θα προσέφευγε στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του.

Ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι για το περιεχόμενο της πιο πάνω επιστολής έλαβαν γνώση αρκετά πρόσωπα-υπάλληλοι του Νοσοκομείου Χ και ότι η ενέργεια της Εταιρείας αποσκοπούσε στη δυσφήμισή του στο χώρο εργασίας του με απώτερο σκοπό και στόχο την άσκηση πίεσης ώστε να τακτοποιηθεί η μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Ο Επίτροπος κατέληξε ότι η Εταιρεία δεν έλαβε, ως όφειλε, τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και επομένως υπήρξε από μέρους της παράβαση των άρθρων 10(1) και (3) του Νόμου και αφού έλαβε υπόψη του τη συνεργάσιμη στάση της Εταιρείας στη διερεύνηση του παραπόνου και ότι είναι η πρώτη φορά που υποβάλλεται παράπονο εναντίον της, της επέβαλε τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €500 .

Για ολόκληρη την Απόφαση πατήστε στο πιο κάτω εικονίδιο
ΑΠΟΦΑΣΗ κοινοποίηση δεδομένων ιατρού μέσω φαξ στην εργασία του.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΑΠΟΦΑΣΗ κοινοποίηση δεδομένων ιατρού μέσω φαξ στην εργασία του.doc


Back To Top