Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ένταξη του Swift στο Safe Harbor


Από τις 16 Ιουλίου του 2007, η παγκόσμια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων χρηματοπιστωτικού περιεχομένου SWIFT, έχει ενταχθεί στο σύστημα Safe Harbor.
Οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμός είναι ενταγμένη στο σύστημα αυτό θεωρείται ότι παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, γιαυτό η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο SWIFT στις ΗΠΑ είναι νόμιμη και επιτρεπτή.

Back To Top