Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για την χρήση δεδομένων θέσης και εφαρμογών ιχνηλάτησης στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19

Back To Top