Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διενέργεια ελέγχων σχετικά με την χρήση cookies

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


Διενέργεια ελέγχων σχετικά με την χρήση cookies

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης μας ημερ. 4/6/2021, ενημερώνω ότι το Γραφείο μου έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα 30 ελέγχους σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι κάνουν χρήση Cookies.

Οι περισσότεροι έλεγχοι που διενεργήθηκαν αφορούσαν σε ιστοσελίδες ενημέρωσης του κοινού, όπως online εφημερίδες και περιοδικά.

Σε μεγάλο αριθμό ιστοσελίδων εμφανίζεται απλά ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη cookies (χωρίς ικανοποιητικές λεπτομέρειες για την χρήση τους), και δεν λαμβάνεται η ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών.

Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων στις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος, θα λάβουν επιστολή το αμέσως επόμενο διάστημα σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου και θα τους δοθεί αποκλειστική προθεσμία να διορθώσουν την χρήση cookies από την ιστοσελίδα.

Το Γραφείο μου παρακολουθεί και συμμετέχει στη διαδικασία εξέτασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο της νομιμότητας της χρήσης του εργαλείου Google Analytics (το οποίο απαιτεί cookies για την λειτουργία του) και πληροφορώ ότι η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται στα τελικά στάδια.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

9 Νοεμβρίου 2021

Back To Top