Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΟ: Κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από Άλφα Aσφαλιστική Λτδ


Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από πελάτισσα της Άλφα Ασφαλιστικής Λτδ για κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών της δεδομένων σε υπάλληλο της προηγούμενης εργασίας της, χωρίς την εξασφάλιση συγκατάθεσης της.

Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που μας έχει αποστείλει η παραπονούμενη φαίνεται ότι η Άλφα Ασφαλιστική Λτδ κοινοποίησε στο Σύνδεσμο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών τα αποτελέσματα γενικών αναλύσεων της στις οποίες υποβλήθηκε για σκοπούς αποζημίωσης της.

Τα αποτελέσματα των γενικών αναλύσεων στις οποίες υπεβλήθηκε η παραπονούμενη αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και, κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επεξεργασία τους, όπως η ανακοίνωση του σε τρίτο, επιτρέπεται μόνο αν ικανοποιείται μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 6(2) του Νόμου 138(Ι)/2001. Μετά από αλληλογραφία που είχαμε με την εταιρεία υπήρξε παραδοχή από μέρους της ότι η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των γενικών αναλύσεων στις οποίες υποβλήθηκε η παραπονούμενη για σκοπούς αποζημίωσης της σε υπάλληλο της προηγούμενης εργασίας της ήταν εκτός των ισχυουσών οδηγιών και διαδικασιών της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική και συνεργάσιμη στάση που τήρησε η εταιρεία στη διερεύνηση του παραπόνου, την παραδοχή της παράλειψης της και τη διαβεβαίωση της ότι ήδη έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς αποφυγή παρόμοιου περιστατικού στο μέλλον, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπήρξε προηγούμενη παρόμοια παράβαση από αυτή, η Επίτροπος αποφάσισε να μην επιβάλει στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 25 του Νόμου 138(Ι)/2001. Περιορίστηκε στο να απευθύνει σύσταση στην Άλφα Ασφαλιστική Λτδ να συντάξει γραπτή πολιτική που να εξηγεί στο προσωπικό της τον ορθό τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων / αναλύσεων των πελατών της, ούτως ώστε μελλοντικά να λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από απαγορευμένη διάδοση.

Back To Top