Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Νομοθεσία για τη ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων


Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο από καταστηματάρχη σχετικά με τη νομική υποχρέωση του να αναρτά πίνακα εντός του καταστήματος, στον οποίο να φαίνονται για κάθε υπάλληλο το ημερήσιο ωράριο, τα διαλείμματα, η ημερήσια και η εβδομαδιαία ανάπαυση, καθώς και η ετήσια άδεια που δικαιούται κάθε υπάλληλος.

Βάσει του άρθρου 17(1) του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμο του 2006 [Ν.155(Ι)/2006] , κάθε καταστηματάρχης αναρτά σε περίοπτο χώρο, εντός του καταστήματος, στον οποίο υπάρχει πρόσβαση από τους υπαλλήλους καταστημάτων, τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) Κατάλογο με τα ονόματα των υπαλλήλων του καταστήματος που απασχολούνται σε αυτό.
(β) Πίνακα που καθορίζει το ημερήσιο ωράριο εργασίας και το διάλειμμα κάθε υπαλλήλου καταστήματος.
(γ) Πίνακα που δείχνει τις ημέρες που ορίστηκαν για την ημερήσια και την εβδομαδιαία ανάπαυση, τα ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα.
(δ) Πίνακα που δείχνει την ετήσια άδεια που δικαιούται κάθε υπάλληλος καταστήματος και το υπόλοιπο της.

Η Επίτροπος ενημέρωσε τον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι δεν είχε υποβληθεί στο Γραφείο της οποιοδήποτε παράπονο από υπαλλήλους καταστημάτων σε σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 155(Ι)/2006. Αντίθετα, κατόπιν πληροφόρησης που έτυχε από Λειτουργό του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. Εφόσον τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων/ εργοδοτούμενοι των οποίων τα δεδομένα δημοσιεύονται, καθώς και οι συντεχνίες τους, φαίνεται να μη θεωρούν υπερβολική την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων, αλλά αντίθετα την επιθυμούν, η Επίτροπος δεν θεώρησε σκόπιμη την οποιαδήποτε παρέμβαση της.

Η Επίτροπος κατέληξε πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων είναι επιτρεπτή αφού τούτο συνιστά συμμόρφωση του υπεύθυνου επεξεργασίας σε υποχρέωση που του επιβάλλεται από το άρθρο 17 του Νόμου 155(Ι)/2006.

Back To Top