Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

The impact of the pandemic on our digital life

The impact of the pandemic on our digital life


    Ομιλία Επιτρόπου στις 14/4/2022 με θέμα «The impact of the pandemic on our digital life»
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat The impact of the pandemic on our digital life 14-04-2022.pdf


Back To Top