Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Μηνύματα και κλήσεις πολιτικού περιεχομένου από το εκλογικό επιτελείο του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου


Αποφάσεις σχετικά με μηνύματα sms και κλήσεις πολιτικού περιεχομένου και/ή προώθησης υποψηφιότητας


Μετά από εξέταση παραπόνων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου που αφορούσαν σε μηνύματα sms και κλήσεις πολιτικού περιεχομένου και/ή προώθησης της υποψηφιότητας του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου χωρίς τη συγκατάθεση των κατόχων των αριθμών τηλεφώνων, στις 24/11/2017 εξέδωσα τρεις Αποφάσεις εναντίον του κ. Παπαδόπουλου.

Τα δύο παράπονα αφορούσαν σε τηλεφωνική κλήση και το τρίτο σε μήνυμα sms και τηλεφωνική κλήση, πολιτικού περιεχομένου και/ή προώθησης της υποψηφιότητας του κ. Παπαδόπουλου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω παράπονα δεν ήταν τα πρώτα γραπτά παράπονα που υποβλήθηκαν στο Γραφείο μου εναντίον του κ. Παπαδόπουλου, αλλά στις 26/10/2017 είχα εκδώσει άλλες τρεις Αποφάσεις κατά του ιδίου, επέβαλα για τα τρία νέα παράπονα χρηματική ποινή ύψους 1000 ευρώ, 1000 ευρώ και 1200 ευρώ αντίστοιχα.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

30 Νοεμβρίου 2017

Back To Top