Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συμμετοχή Επιτρόπου στο International Panel Event about the new European Directive to protect Whistleblowers – 10/02/2020

Συμμετοχή Επιτρόπου στο International Panel Event about the new European Directive to protect Whistleblowers – 10/02/2020


Speaking points (στα αγγλικά)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Panel discussion on Whistleblowing.pdf


Back To Top